Co nabízím?


dodání a konfiguraci evidenčního systému MyEntry

      MyEntry je flexibilní systém založený na platformě ASP a MS SQL server. Lze ho také uplatnit všude tam, kde není žádoucí nějaký omezený kompromis, ale přesné řešení dle požadavků zákazníka. Díky své pružnosti může plně konkurovat drahým systémům tvořených na míru, ale za cenu balíkového systému. Více v sekci software.

vytváření aplikačních řešení přístupné přes prohlížeč internetu

      Obvykle tato řešení programuji na platformě Microsoft, kdy kód je vytvořený v ASP a databáze používám MS SQL. Principiálně vše běží na serveru, pouze výstupy a ovládání je na straně klienta. Jedná se o nejčastější typ aplikací, kde je kladen vysoký nárok na rychlost práce v databázi, neomezený přístup z jakéhokoliv místa a aktuálnost dat při práci z více pracovních míst. Příkladem jsou třeba úložiště, e-shopy apod.

vytváření samostatných programů fungujících na jednotlivých stanicích

      Program je tvořen jako zkompilovaný samostatný celek, kdy spustitelný soubor včetně příslušných knihoven je nainstalovaný na stanici uživatele. Může mít konektivitu na databáze, sítě apod. dle druhu programu a jeho využití. Pokud se jedná o pobočkový systém, zde se musí vytvořit replikace dat. Není až tak moc vhodný pro pobočkové databáze, ale zase je tento druh programů ideální pro různé samostatné jednoúčelové aplikace, kde jsou potřeba větší nároky na kontakt se stanicí uživatele. (prohlížeče, konvertory, převodníky, hlídání a upozornění, mailové klienty ,napojení a ovládání elektronických zařízení apod.)

vytváření nádstaveb na programy třetí strany

      Někdy se stane, že je třeba vytvořit nějaký výstup, nebo exportní můstek z již zavedené aplikace zákazníka, a výrobce této aplikace se k výrobě tohoto doplňku nemá (typické u balíkových programů), nebo je prostě drahý. Nejdůležitější je vždy to, jakým způsobem je možno se na data připojit. Může se stát, že výrobce schválně data kryptuje, nebo co nejvíce ztíží přístup do dat. Většinou se ale vždy podaří optimální řešení najít .

poradenství v oblasti informačních technologíí

      Navrhuji takové řešení pro zákazníka, aby vytvoření aplikace bylo co nejvíce na míru. Proč implementovat do aplikace zbytečné funkce, které projekt prodražují, když se můžou třeba stejné požadavky vytvořit za minimální náklady jinak. Také provádím komplexní poradenství v oblasti informačních technologií.